PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.11.2011 2819/11/2011/PPA JANEK s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2819/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 996,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2819/11 10.12.2015 Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2819/11