PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.11.2011 4/2011 Služby Božieho milosrdenstva, n. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 4/2011 uzavretá 30. Mája 2011 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
550 491,39 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 4/2011 Zmluva končí splnením predmetu zmluvy v súlade s článkom 1 zmluvy.