PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.12.2011 NR00030 Ing. Tibor Varga - VITAFLÓRA Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00030
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 789 440,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.NR00030 30.08.2014 -