PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 PR01063 Poľnohospodásrske družstvo podielnikov Kurov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR01063
Dokument SCAN

Dokument TEXT
36960,91 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.PR01063 30.6.2016