PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.12.2011 PR01174/PPA Martina Angelovičová Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01174
Dokument SCAN

Dokument TEXT
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k zmluve č. PR01174 19.05.2016 -