PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.12.2011 ZA00353 Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00353
Dokument SCAN

Dokument TEXT
545 819,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00353 05.05.2014 -