PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 2814/11/2011/PPA Gabriel Kovács - Unimaster Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2814/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
6 880,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2814/11 11.03.2016