PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.07.2011 463/2010(2008)-240-Z Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k Zmluve 463/2010(2008) zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20.7.2011 31.12.2013