PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.07.2011 KE00087 Technická Univerzita v Košiciach – Inštitút celoživotného vzdelávania Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00087
Dokument SCAN

Dokument TEXT
44 891,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00087 01.06.2014