PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 NR01449/PPA Baltic, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01449
Dokument SCAN

Dokument TEXT
498 167,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01449 19.07.2016 0