PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.08.2011 PR00111 Mestské lesy, s.r.o. Poprad Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00111
Dokument SCAN

Dokument TEXT
644 515,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PR00111 23.04.2014