PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.08.2011 KE01155/PPA MAJOVSKÝ Juraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01155
Dokument SCAN

Dokument TEXT
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01155 21.08. 2016 -