PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 NR01437 VVD – Vinohradnícko vinárske dužstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01437
Dokument SCAN

Dokument TEXT
487 081,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR01437 10.06.2016 -