PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800014/PPA Obec Hodkovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800014
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 666,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800014 5 rokov po podpise zmluvy