PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.10.2011 ZV01626/PPA SDP „Kremeň“, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01626
Dokument SCAN

Dokument TEXT
490 055,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01626 25.09.2016