PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 ZV00391 Rodinná farma Nikolaj Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00391
Dokument SCAN

Dokument TEXT
103 477,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV00391 24.01.2014