PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 NR01424/PPA Vinohrady Jasová, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01424
Dokument SCAN

Dokument TEXT
490 538,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01424 04.07.2016 0