PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 2769/11/2011/PPA ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ “KYJOV“, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2769/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
402 641,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2769/11 23.06.2016