PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 ZV00225/2011/PPA AGROSPOL Hontianske Nemce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00225
Dokument SCAN

Dokument TEXT
753 024,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00225 17.12.2015