PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.10.2011 3900004/PPA Obec Plavecký Peter Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900004
Dokument SCAN

Dokument TEXT
66 400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900004 5 rokov od vydania rozhodnutia