PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.10.2011 TN00620/PPA Lesné pozemkové spoločenstvo „Čierny vrch“ Pružina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00620
Dokument SCAN

Dokument TEXT
722 893,49 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00620 13.10.2016 -