PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.10.2011 KE00044/2011/PPA MVR, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00044
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 665 725,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00044 24.10.2013 -