12.11.2009

Oznámenie zo dňa 12.11.2009 (opatrenie 1.6 a 3.3)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v rámci opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie, sa počnúc dňom 7.11.2009 za externé výdavky organizátora, ktoré môžu byť realizované v rámci propagácie vzdelávacej a informačnej aktivity považujú za oprávnené výdavky len výdavky, ktoré priamo súvisia so vzdelávaním a informačným projektom - a to: propagačné materiály (tlačené, DVD a CD nosiče) a propagačné predmety (PE-taška, konferenčný folder, zložka s klopou - obal na písomnosti, blok, pero, ceruzka, USB-kľúč a diár) označené logom PRV SR 2007 - 2013.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev