30.12.2015

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2334

zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci