27.01.2016

Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa

Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/85 z 25. januára 2016, pozastavila podávanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa stanovenej v nariadení (EÚ) 2015/2334 na obdobie

od 27. januára 2016 do  2. februára 2016

zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci