03.02.2016

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA

Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/132 z 1.februára 2016, stanovila dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2334

na 3. február 2016

V Bratislave dňa 02.02.2016

Ing. Martina Rafajová, PhD.        
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
poľnohospodárskych komodít