PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 

Vedúca oddelenia agrárnych informácií - ATIS

Dipl. Ing. Dajana Maxian Rosová

+421 918 612 207
Head of ATIS Department e-mail: atis@apa.sk
     
Manažér pre:
Commodity manager for:
1. Jatočné zvieratá a mäso Dipl. Ing. Vasil Gvozdiak +421 915 762 192
Cattle, pigs and meat
  fax: +421-(2)-53 41 81 51
2. Zelenina a ovocie,
Víno a hrozno
Dipl. Ing. Viera Konečná

+421 918 612 639

+421 918 612 200

Vegetables and fruits,
Wine and grapes
Dipl. Ing. Jana Tetřevová
     
3. Obilniny a zemiaky Dipl. Ing. Anna Omelková

+421 905 873 680

Cereals and potatoes  
     
4. Mlieko, mliečne produkty Dipl. Ing. Katarína Prachárová +421 918 612 197
Milk and dairy products  
     
5. Hydina a vajcia, Cukor Dipl. Ing. Katarína Horalová +421 918 612 199
Poultry and eggs, Sugar  
  fax: +421-(2)-53 41 81 51