PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 

Vedúca oddelenia agrárnych informácií - ATIS

Dipl. Ing. Dajana Maxian Rosová

+421 918 612 207
Head of ATIS Department e-mail: atis@apa.sk
     
Manažér pre:
Commodity manager for:
1. Jatočné zvieratá a mäso Dipl. Ing. Vasil Gvozdiak +421 915 762 192
Cattle, pigs and meat
  fax: +421-(2)-53 41 81 51
2. Zelenina a ovocie,
Víno a hrozno
Dipl. Ing. Viera Konečná

+421 918 612 639

+421 918 612 200

Vegetables and fruits,
Wine and grapes
Dipl. Ing. Jana Tetřevová
     
3. Obilniny a zemiaky Dipl. Ing. Anna Omelková

+421 905 873 680

Cereals and potatoes  
     
4. Mlieko, mliečne produkty Dipl. Ing. Katarína Prachárová +421 918 612 197
Milk and dairy products  
     
5. Hydina a vajcia, Cukor Dipl. Ing. Katarína Horalová +421 918 612 199
Poultry and eggs, Sugar  
  fax: +421-(2)-53 41 81 51

 

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)