PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Regionálne pracoviská PPA

(po kliknutí na pracovisko sa zobrazí príslušná časť tel. zoznamu)
 

  Okresy patriace pod RP
Regionálne pracovisko PPA, Trnava
Vajanského 22
917 01 Trnava
Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec,Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec

Regionálne pracovisko PPA, Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda, Galanta

Regionálne pracovisko PPA, Nitra
Akademická 4, P.O. Box 6
949 10 Nitra
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa

Regionálne pracovisko PPA, Komárno
Senný trh 4
945 01 Komárno
Komárno

Regionálne pracovisko PPA, Levice
Dopravná 14
934 01 Levice
Levice

Regionálne pracovisko PPA, Nové Zámky
Svätoplukova 1
940 24 Nové Zámky
Nové Zámky

Regionálne pracovisko PPA, Trenčín
Námestie Sv. Anny 7
911 50 Trenčín
Trenčín, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Púchov, Partizánske, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava

Regionálne pracovisko PPA, Zvolen
Námestie Slovenského národného povstania 50
960 01 Zvolen
Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Žarnovica, Brezno

Regionálne pracovisko PPA, Rimavská Sobota
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca

Regionálne pracovisko PPA, Lučenec
Ľ. Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár

Regionálne pracovisko PPA, Žilina
Bôrická cesta 103
011 58 Žilina
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice, Martin

Regionálne pracovisko PPA, Dolný Kubín
ul. Jána Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok

Regionálne pracovisko PPA, Košice
Popradská 78
041 82 Košice
Košice I.-IV., Košice-okolie

Regionálne pracovisko PPA, Michalovce
Sama Chalupku 18
071 01 Michalovce
Michalovce, Vranov nad Topľou, Snina, Humenné, Sobrance, Medzilaborce

Regionálne pracovisko PPA, Trebišov
Námestie Mieru 1
075 01 Trebišov
Trebišov

Regionálne pracovisko PPA, Prešov
Masarykova 10
080 72 Prešov
Prešov, Svidník, Stropkov, Sabinov, Bardejov

Regionálne pracovisko PPA, Poprad
Partizánska 690/87
058 01 Poprad
Poprad, Gelnica, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)