02.12.2009

PPA odštarovala priame platby

V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na priame podpory hradené z európskych fondov a na niektoré opatrenia osi II Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 administrované spolu s priamymi podporami.

Regionálne pracoviská PPA už od 2. decembra odovzdávajú a zasielajú konečným príjemcom platieb rozhodnutia o platbách na plochu za rok 2009. Ako prví dostanú priaznivý verdikt žiadatelia, ktorí odovzdali bezchybné formuláre a PPA mohla ich žiadosti vyhovieť v plnom rozsahu.

„Do procesu autorizácie k začiatku decembra vstúpilo 15 807 žiadateľov,“ uviedol riaditeľ odboru priamych a environmentálnych podpôr PPA Andrej Gajdoš. Dodal, že počet autorizovaných platieb sa z hodiny na hodinu zvyšuje a už do dnešného rána PPA odsúhlasila rozhodnutia pre 11 909  konečných príjemcov. Na ich bankové účty budú podpory poukazované z PPA prostredníctvom Štátnej pokladnice. Len časť týchto finančných prostriedkov dotuje priamo štátny rozpočet SR, prevažný podiel sa vypláca z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a  Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.