15.03.2010

Oznámenie

PPA o budovanií kapacít v chorvátskej platobnej agentúre - HR 07 IB AG 01
Dňa 9.3.2010 v Záhrebe, Chorvátsko sa za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Romana Serenčéša, PhD., konal kick-off meeting k twinningovému projektu „Budovanie kapacít chorvátskej platobnej agentúry“ č. HR 07 IB AG 01.