24.02.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 17. 02. 2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2011 zverejnená verejná súťaž na dodávku pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín v prospech najodkázanejších osôb v roku 2011.

http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vestnik?date=2011-02-17&from=Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/21181

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)