23.08.2011

Oznámenie

Oznámenie PPA o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a o uverejnení Výzvy  na predloženie cenovej ponuky.