Verejné obstarávanie

 


 

27.03.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Školenie na poskytovanie prvej pomoci

19.03.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

28.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba

28.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

14.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

12.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

07.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

31.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacie a čistiace služby

16.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV

11.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu