PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 


 

02-04-2014
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
04-12-2013
Oznámenie o prijatí ponuky
na predmet obstarávania "Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007 - 2013"
13-11-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30-10-2013
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva.
30-10-2013
Oznámenie o prijatí ponuky
15-10-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26-09-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16-08-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
29-07-2013
Informácia
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
16-07-2013
Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z o VO
01-07-2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 2. kvartál 2013
04-04-2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 1. kvartál 2013
09-01-2013
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012 (4. kvartál)
25-10-2012
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012
18-09-2012
Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za II. štvrťrok 2012 - (od 1.4.2012 do 30.6.2012)
18-09-2012
Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za I. štvrťrok 2012 - (od 1.1.2012 do 31.3.2012)
10-05-2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Vyhotovenie tlačív a samolepiacich etikiet“
07-03-2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky na Grafickú úpravu a tlač „Výročnej správy PPA za rok 2011“
21-02-2012
Výzva na verejné obstarávanie na pamäte RAM, HDD a zálohovacie zariadenie.
11-01-2012
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2011 (od 1.10.2011 do 31.12.2011)

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)