PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

04-12-2008
Štatút Pôdohospodárskej platobnej agentúry
20-01-2010
Dodatok č. 1 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
13-05-2010
Dodatok č. 2 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
03-11-2010
Dodatok č. 3 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
07-01-2011
Dodatok č. 4 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
24-05-2012
Dodatok č. 5 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
02-01-2013
Dodatok č. 6 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)