Organizačný poriadok PPA

02.05.2019

Organizačný poriadok - osobitná časť

02.05.2019

Organizačná schéma

Platná od 1.12.2019

02.01.2019

Organizačný poriadok - všeobecná časť