Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2011

09.05.2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.

Zoznam regionálnych pracovísk PPA

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.

Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.

Súvaha k 31. 12. 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.

Náklady/Výnosy

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.

Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.

Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev