Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2009

14.05.2010

Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

Výročná správa za rok 2008

13.05.2009

Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

12.05.2009

Výročná správa PPA za rok 2008 - titulná strana

12.05.2009

Výročná správa PPA za rok 2008 - dokument

Výročná správa za rok 2007

20.05.2008

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007

20.05.2008

Príloha 9. - Zoznam používaných skratiek

20.05.2008

Príloha 8. - Správa o komunikačných a propagačných aktivitách

20.05.2008

Príloha 7. - Výber zo zoznamu uverejnených článkov

20.05.2008

Príloha 6. - Tabuľky za SOT do VS PPA

20.05.2008

Príloha 5. - Číselník zdrojov v štátnom rozpočte platný pre rozpočtové organizácie v roku 2007

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev