Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 8.

Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

14.05.2010

Výročná správa PPA za rok 2009 - titulná strana

14.05.2010

Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

Výročná správa za rok 2008

13.05.2009

Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

20.05.2008

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev