Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2007

20.05.2008

Príloha 4. - Čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2007 podľa programovej štruktúry k 31. 12. 2007

20.05.2008

Príloha 3. - Vyplatené finančné prostriedky k 31. 12. 2007

20.05.2008

Príloha 2. - Organizačná schéma PPA k 30. 3. 2007

20.05.2008

Príloha 1. - Zoznam regionálnych pracovísk PPA

20.05.2008

Výročná správa PPA za rok 2007 - dokument

20.05.2008

Výročná správa PPA za rok 2007 - titulná strana

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev