PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Výročná správa za rok 2014

14-05-2015
Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06-05-2014
Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

14-05-2013
Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09-05-2012
Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - titulná strana
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - dokument
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.
Zoznam regionálnych pracovísk PPA
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.
Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.
Súvaha k 31. 12. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.
Náklady/Výnosy
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.
Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.
Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 7.
Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, na internete a besied v médiách - s celoslovenským pokrytím za rok 2010
13-05-2011
Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 8.
Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - titulná strana
14-05-2010
Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

Výročná správa za rok 2008

12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - titulná strana
12-05-2009
Výročná správa PPA za rok 2008 - dokument
13-05-2009
Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

20-05-2008
Výročná správa PPA za rok 2007 - titulná strana