PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

05-10-2015
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152016
05-10-2015
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte
05-10-2015
Priloha č. 2 - Vzor projektu
05-10-2015
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení
05-10-2015
Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov
05-10-2015
Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov
05-10-2015
Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa
29-09-2014
Metodický postup
pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015
20-05-2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014, že dňa 09. mája 2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 01/2014
20-05-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
20-05-2014
Príloha č. 3 – Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
20-05-2014
Príloha č. 6 – Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
25-11-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014
25-11-2013
Žiadosť o podporu na propagáciu pre vinársky rok 2013/2014
Príloha č. 1.
25-11-2013
Vzor projektu
Príloha č. 2.
25-11-2013
Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie
Príloha č. 3.
25-11-2013
Finančný prehľad výdavkov
Príloha č. 4.
25-11-2013
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Príloha č. 5.
04-01-2013
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín
04-01-2013
Príloha č.4 Usmernenie k verejnému obstarávaniu

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)