PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

31-03-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...
31-03-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
31-03-2015
Žiadosť o podporu na poistenie úrody
31-03-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
31-03-2015
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

Rok 2014

10-04-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na na poistenie úrody pre rok 2014
10-04-2014
Žiadosť o podporu na poistenie úrody pre rok 2014
10-04-2014
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
10-04-2014
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)