PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

31-03-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...
31-03-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
31-03-2015
Žiadosť o podporu na poistenie úrody
31-03-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
31-03-2015
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

Rok 2014

10-04-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na na poistenie úrody pre rok 2014
10-04-2014
Žiadosť o podporu na poistenie úrody pre rok 2014
10-04-2014
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
10-04-2014
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb