PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava

informácie pre verejnosť: 02/52733800
e-mail: info@apa.sk

Kontakt pre média

Mgr. Katarína Rešetová
Tel: +421 918 676
E-mail: katarina.resetova@apa.sk