PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Ochrana majetku / Záložné právo
13-01-2011
1. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPRV SR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
13-01-2011
2. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
13-01-2011
3. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPRV SR na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
13-01-2011
4. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
13-01-2011
5. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPRV SR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
13-01-2011
6. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
13-01-2011
7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPRV SR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
13-01-2011
8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
13-01-2011
9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPRV SR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
13-01-2011
10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
21-07-2010
10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
21-07-2010
9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPŽPRR SR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
21-07-2010
8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
21-07-2010
7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPŽPRR SR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
21-07-2010
6. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
21-07-2010
5. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPŽPRR SR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
21-07-2010
4. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
21-07-2010
3. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPŽPRR SR na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
21-07-2010
2. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
21-07-2010
1. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPŽPRR SR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
29-10-2009
10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
29-10-2009
9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
29-10-2009
8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
29-10-2009
7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
29-10-2009
6. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
29-10-2009
5. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok
29-10-2009
4. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
29-10-2009
3. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
29-10-2009
2. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
29-10-2009
1. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
25-09-2009
10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
25-09-2009
9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu
25-09-2009
8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
25-09-2009
7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
21-05-2009
1. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu.
21-05-2009
2. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu.
21-05-2009
3. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu.
21-05-2009
4. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu.
21-05-2009
5. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok.
21-05-2009
6. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok.
21-05-2009
7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu.
21-05-2009
8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu.
21-05-2009
9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu.
21-05-2009
10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu.
10-09-2008
Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)