PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Výberové konania
22-01-2016
VK 2016/2/EXT
ODBOR NEZROVNALOSTÍ A FINANČNÝCH VYROVNANÍ
22-01-2016
VK 2016/1/EXT
ODBOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT
22-01-2016
V 2016/10/2
ODBOR PRIAMYCH PODPÔR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
22-01-2016
V 2016/9/2
ODBOR PRIAMYCH PODPÔR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
22-01-2016
V 2016/8/2
ODBOR FINANČNEJ KONTROLY
22-01-2016
V 2016/7/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA 2
22-01-2016
V 2016/6/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV NITRA 2
22-01-2016
V 2016/5/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
22-01-2016
V 2016/4/2
ODD VYHDODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA 1
22-01-2016
V 2016/3/2
ODB KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR TRENČÍN
22-01-2016
V 2016/2/2
ODB KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR
22-01-2016
V 2016/1/2
REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
20-10-2015
V 2015/44/2
ŠR - ODBOR ŠTÁTNEJ POMOCI
20-10-2015
V 2015/43/2
ŠR - REFERÁT DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME A E_KNM
20-10-2015
V 2015/42/2
ŠR - ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
20-10-2015
V 2015/41/2
ŠR - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP DK
20-10-2015
V 2015/40/2
OR - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP DK
20-10-2015
V 2015/39/2
RAD - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP MI
16-10-2015
V 2015/50/2
ŠR - ODBOR MONITORINGU
16-10-2015
V 2015/49/2
ŠR - ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NR 1
16-10-2015
V 2015/48/2
ŠR - ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BA 1
16-10-2015
V 2015/47/2
ŠR - ODDELENIE PRV PRÍSTUPU LEADER
16-10-2015
V 2015/46/2
ŠR - REFERÁT VNÚTORNÉHO AUDITU
16-10-2015
V 2015/45/2
ŠR - ODBOR FINANČNEJ KONTROLY
16-09-2015
V 2015/36/2
ŠR - ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
27-05-2015
VÝBER 2015/21/2
Štátny radca - ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT
27-05-2015
VÝBER 2015/19/2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP RIMAVSKÁ SOBOTA
18-05-2015
2015/20/2 – ŠTÁTNY RADCA – ODBOR PRÁVNY
18-05-2015
2015/18/2 – ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA TRNAVA
21-04-2015
VÝBER 2015/17/2
HLAVNÝ RADCA – ODDELENIE PREVÁDZKY A PODPORY IS
19-03-2015
Výber 2015/16/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ÚČTOVNÍCTVA A VÝKAZNÍCTVA EÚ
19-03-2015
Výber 2015/15/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP LEVICE
12-03-2015
Výber 2015/14/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ
12-03-2015
Výber 2015/13/2
RADCA – ODD.INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
12-03-2015
Výber 2015/12/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
04-03-2015
Výberové konanie 2015-2-EXT
ODB. ROZH. A SPRAV. ČINNOSTÍ PR PODPÔR
13-02-2015
Výber 2015/11/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK NITRA
13-02-2015
Výber 2015/10/2
ŠTÁTNY RADCA – REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
13-02-2015
Výber 2015/9/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE RASTLINNÝCH KOMODÍT
26-01-2015
Výber 2015/3/2
Štátny radca – ODDELENIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
26-01-2015
Výber 2015/4/2
Štátny radca – ODDELENIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
26-01-2015
Výber 2015/5/2
Štátny radca – SEKCIA KONTROLY
26-01-2015
Výber 2015/6/2
Štátny radca – ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
26-01-2015
Výber 2015/7/2
Štátny radca – ODBOR PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
26-01-2015
Výber 2015/8/2
Štátny radca – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA
03-12-2014
V 2014/33/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP RIMAVSKÁ SOBOTA
03-12-2014
V 2014/32/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP DUNAJSKÁ STREDA
30-10-2014
VÝBER 2014/31/2
ŠTÁTNY RADCA - PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
08-09-2014
VK 2014/11/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU ÚČTOVNÍCTVA A VÝKAZNÍCTVA EÚ
08-09-2014
VK 2014/12/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU NEZROVNALOSTÍ A FINANČNÝCH VYROVNANÍ
16-07-2014
V 2014/24/2 – HR
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RIMAVSKÁ SOBOTA
16-07-2014
V 2014/23/2 – ŠR
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
16-07-2014
V 2014/22/2 – ŠR
REFERÁT KONTROL PRIAMYCH PODPôR
16-07-2014
VK 2014/10/EXT – ŠR
VEDÚCI ODDELENIA KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
09-07-2014
V 2014/17/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA NITRA
02-07-2014
V 2014/20/2
ŠTÁTNY RADCA – PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
02-07-2014
V 2014/19/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV KOŠICE
02-07-2014
V 2014/18/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV ZVOLEN
27-06-2014
VK 2014/9/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/8/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE RASTLINNÝCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/7/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/6/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR FINANČNÝCH NÁSTROJOV PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
27-06-2014
VK 2014/5/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR METODIKY A HODNOTENIA PROJEKTOV
27-06-2014
V 2014/21/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
09-06-2014
VK 2014-4-EXT
RIADITEĽ SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU
09-06-2014
V 2014-16-2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR
04-06-2014
V 2014/15/2
RADCA – ODDELENIE PRV OS 1
14-05-2014
V 2014-13-2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP KOŠICE
14-05-2014
V 2014-14-2
ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA – RP KOŠICE
07-05-2014
V 2014-12-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – RADCA
07-05-2014
V 2014-11-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – RADCA
07-05-2014
V 2014-10-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – ŠTÁTNY RADCA
08-04-2014
V 2014/9/2
Štátny radca – Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
01-04-2014
V 2014/5/2
Štátny radca – odbor kontroly priamych a environmentálnych podpôr RP Žilina
27-03-2014
V 2014/8/2
Odborný radca - oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra
27-03-2014
V 2014/7/2
Štátny radca - oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra
27-03-2014
V 2014/6/2
Hlavný radca - referát regionálnych pracovísk - RP Košice
20-03-2014
VK 2014-2-EXT
VEDÚCI ZMLUVNÉHO ODDELENIA PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
19-02-2014
VK 2014/3/Ext
Riaditeľ regionálnych pracovísk PPA
03-02-2014
Výber 2014/4/2
Odbor platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
31-01-2014
Výberové konanie 2014/1/ext (VK)
ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
31-01-2014
Výber 2014/1/2
REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
31-01-2014
Výber 2014/2/2
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NITRA
31-01-2014
Výber 2014/3/2
ZMLUVNÉ ODDELENIE PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
07-11-2013
VÝBER 2013/52/2
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV ZVOLEN
30-10-2013
VÝBER 2013/50/2
PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
30-10-2013
VÝBER 2013/53/2
ODBOR SPRÁVY NEZROVNALOSTÍ
21-10-2013
VÝBER 2013/51/2
ŠTÁTNY RADCAODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
01-10-2013
Výber 2013/27/2
OR – SEKRETARIÁT GR
30-09-2013
Výber 2013/49/2
ŠR - ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR - ZV
30-09-2013
Výber 2013/48/2
2 x ŠR - ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR - KE
18-09-2013
VÝBER 2013/47/2
ŠR – REFERÁT KOMUNIKÁCIE S EXT. SYSTÉMAMI
12-09-2013
VÝBER 2013/46/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP DS
12-09-2013
VÝBER 2013/45/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP LV
12-09-2013
VÝBER 2013/44/2
RAD - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP TV
12-09-2013
VÝBER 2013/43/2
HR – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP NZ
12-09-2013
VÝBER 2013/42/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP RS
27-08-2013
VÝBER 2013/41/2
ŠTÁTNY RADCA – REFERÁT NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
27-08-2013
VÝBER 2013/40/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.KONTROL KRÍŽOVÉHO PLNENIA A TECH.MERANÍ
19-08-2013
VÝBER – 2013-36-2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR - ZVOLEN
01-08-2013
VÝBER – 2013/39/2
ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR – RP NITRA
01-08-2013
VÝBER – 2013/38/2
ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR – RP TRNAVA
30-07-2013
Výber 2013/37/2
ODB.KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPôR – RP TRNAVA
27-06-2013
VÝBER – 2013/35/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/04
27-06-2013
VÝBER – 2013/34/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/03
27-06-2013
VÝBER – 2013/33/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/02
14-06-2013
VK 2013/2/Ext.
riaditeľ odboru hospodárskej správy
05-06-2013
VÝBER 2013/32/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Žilina
05-06-2013
VÝBER 2013/31/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Nové Zámky
05-06-2013
VÝBER 2013/30/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Nitra
05-06-2013
VÝBER 2013/29/2
Oddelenie kontroly trhových opatrení
31-05-2013
Výber 2013/28/2
ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPÔR
27-05-2013
Výber 2013/26/2
ODD. VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA
27-05-2013
Výber 2013/17/2
REF. REG.PRACOVÍSK – TRNAVA
27-05-2013
Výber 2013/14/2
ODD. PRV PRÍSTUPU LEADER – NITRA
30-04-2013
Výber 2013/18/2
Štátny radca – Odbor kontroly projektových podpôr NITRA
29-04-2013
Výber 2013/22/2
Štátny radca – Odbor finančnej kontroly a rozpočtu
26-04-2013
Výber 2013/21/2
Štátny radca – Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
26-04-2013
Výber 2013/20/2
Štátny radca – Referát krížového plnenia
26-04-2013
Výber 2013/19/2
Štátny radca – Referát priamych platieb
25-04-2013
Výber 2013/25/2
Radca – Odbor rozpočtu a financovania
25-04-2013
Výber 2013/24/2
Štátny radca – Odbor právny
25-04-2013
Výber 2013/23/2
Odborný radca – Oddelenie prevádzky a podpory IS
25-04-2013
Výber 2013/16/2
Radca – Referát verejného obstarávania
16-04-2013
Výber 2013/13/2
štátny radca – oddelenie PRV os 2, 3 a OP RH
16-04-2013
Výber 2013/12/2
štátny radca – oddelenie PRV os 1
16-04-2013
Výber 2013/11/2
radca – oddelenie PRV os 1
02-04-2013
Výber 2013/01/VS
Sekretariát GR
21-03-2013
Výber č. 2013/15/2
radca - Oddelenie PRV prístupu LEADER – RP Nitra
14-03-2013
VÝBER 2013/10/2 - štátny radca
ODBOR KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPÔRRP DUNAJSKÁ STREDA
28-01-2013
Výber 2013/8/2 - Hlavný radca
Referát regionálnych pracovísk – RP Poprad
28-01-2013
Výber 2013/7/2 - Štátny radca
Odbor kontroly projektových podpôr - RP Košice
11-01-2013
V 2013/5/2 – Štátny radca
ODBOR FINANČNÝCH NÁSTROJOV PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
09-01-2013
VK 2013/1/EXT – Štátny radca
RIADITEĽ REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK
09-01-2013
V 2013/6/2 – Štátny radca
ODB ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPÔR
09-01-2013
V 2013/4/2 – Štátny radca
REF PLÁNOVANIA, KOORDINÁCIE A HODNOTENIA KONTROL
09-01-2013
V 2013/3/2 – Radca
ODD KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU
09-01-2013
V 2013/2/2 – Radca
ODB KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPÔR – RP LC
09-01-2013
V 2013/1/2 – Štátny radca
ODD PRV PRÍSTUPU LEADER – RP NR
25-10-2012
Výber 2012/2/Ext
ŠR – ODBOR SPRÁVY NEZROVNALOSTÍ
25-10-2012
Výber 2012/3/Ext
ŠR – ODBOR ÚČTOVNÍCTVA
19-10-2012
Výber 2012/1/Ext
štátny radca - odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
17-09-2012
Výber 2012/24/2
štátny radca – Oddelenie environmentálnych podpôr
03-09-2012
Výber 2012/23/2
radca, Referát regionálnych pracovísk - RP Dunajská Streda, Sekcia priamych podpôr
03-09-2012
Výber 2012/22/2
štátny radca, Oddelenie monitoringu, Odbor monitoringu, výkazníctva a závierky fondov pre EK
16-07-2012
Výber 2012/19/2
Hlavný radca – Oddelenie vyhodnocovania projektov – RP Trnava
13-07-2012
Výber 2012/21/2
Hlavný radca – Referát účtovníctva fondov
10-07-2012
Výber 2012/20/2
štátny radca - Oddelenie kontrol krížového plnenia
02-07-2012
Výber 2012/18/2
štátny radca - Odbor metodiky projektových podpôr
02-07-2012
Výber 2012/17/2
štátny radca - Referát administrácie nezrovnalostí
14-06-2012
Výber 2012/16/2
Hlavný radca – RP Trnava
01-06-2012
Výber č. 2012/15/2
Štátny radca – Odbor správy majetku a prevádzky
17-04-2012
Výber 2012/14/2
Radca – Oddelenie prevádzky IS
17-04-2012
Výber 2012/13/2
Štátny radca – Oddelenie zmluvných vzťahov
20-03-2012
Výber 2012/10/2
Odborný radca – Oddelenie PRV os 1 a 4, Odboru autorizácie podpôr, Sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
20-03-2012
Výber 2012/9/2
Štátny radca – Oddelenie PRV os 1 a 4, Odboru autorizácie podpôr, Sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
20-03-2012
Výber 2012/8/2
Štátny radca – Oddelenie ATIS, Odboru živočíšnych komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/7/2
Štátny radca – Odbor živočíšnych komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/6/2
Štátny radca – Odbor rastlinných komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/5/2
Štátny radca – Referát zahraničných vzťahov, Kancelárie GR
20-03-2012
Výber 2012/4/2
Štátny radca – Referát správneho konania nezrovnalostí, Odboru správy nezrovnalostí a dlhov, Platobnej sekcie
07-02-2012
Výber 2012/3/2
štátny radca – ODD.PRV os 2,3 a OP RH
02-02-2012
Výber č. 2012/2/2
Štátny radca - Odbor organizačno právny
31-01-2012
VÝBER 2012/1/2
ODBOR LESNÍCKYCH PODPÔR
25-11-2011
Výber 2011/28/2
Štátny radca – na Oddelení environmentálnych podpôr, Odboru priamych a environmentálnych podpôr, Sekcie priamych podpôr
10-11-2011
Výber 2011/27/2
Radca - Odbor účtovníctva a rozpočtu prevádzky
03-11-2011
Výber 2011/26/2
Výber OR 2011-26-2 Referát zahraničných vzťahov
02-11-2011
Výber 2011/25/2
Výber ŠR 2011-25-2 Odbor rizikovej analýzy
28-10-2011
Výber 2011/20/2
26-10-2011
Výber 2011/23/2
25-10-2011
Výber 2011/24/2
19-09-2011
Výber 2011/21/2
hlavný radca – RP Prešov
19-09-2011
Výber 2011/22/2
štátny radca – kontrolór na odbore kontroly projektových podpôr
26-08-2011
Výber 2011/4/2
na pozíciu štátny radca
26-08-2011
Výber 2011/3/2
na pozíciu štátny radca
15-08-2011
Výber 2011/19/2
odborný radca – Oddelenie priamych podpôr
01-08-2011
Výber 2011/1/Ext
štátny radca – riaditeľ odboru riadenia SLA a projektov
20-07-2011
Výber 2011/18/2
Štátny radca – odbor kontroly projektových podpôr
19-07-2011
Výber 2011/17/2
Štátny radca – referát výkazníctva a štatistiky
19-07-2011
Výber 2011/16/2
Štátny radca – oddelenie monitoringu
30-06-2011
Výber 2011/15/2
Radca – RP Rimavská Sobota
08-06-2011
výber 2011/13/2
RP Nové Zámky - štátny radca
07-06-2011
výber 2011/14/2
Hlavný radca, RP Lučenec
12-05-2011
výber 2011/12/2
štátny radca, RP Nitra
07-04-2011
výber 2011-11-2 - hlavný radca
Referát účtovníctva fondov
07-04-2011
výber 2011-10-2- štátny radca
RP Lučenec
07-04-2011
výber 2011-8-2 - odborný radca
Oddelenie PRV os 1 a 4
07-04-2011
výber 2011-9-2 - štátny radca
Referát technických zariadení a technologií merania
05-04-2011
výber - radca
Komárno, Sekcia priamych podpôr
05-04-2011
výber - štátny radca
Odbor Rastlinných komodít
05-04-2011
výber - štátny radca
Odbor Obchodných mechanizmov
16-02-2011
výber 2011/2/2 - hlavný radca
odbor štátnej pomoci, sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
16-02-2011
výber 2011/1/2 - štátny radca
odbor štátnej pomoci, sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)