PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva / Pre trhové opatrenia / Pre živočíšne komodity
27-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 737/1990
z 22. marca 1990 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po nehode v jadrovej elektrárni v Černobyle;(Ú.v. L 82, 29.3.1990, p. 1–6)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2000
z 2. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre výkon nariadenia Rady č.1254/1999, týkajúce sa podpory pre súkromný sektor v oblasti skladovania hovädzieho a teľacieho mäsa;(Ú.v. EÚ L 105, 3.5.2000, p. 6–14)
27-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006
z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytkaÚ. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1 – 6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006
z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6 – 32)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2008
zo 4. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa(Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s.13-23)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2008
z 30. januára 2008 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2008, s. 3 – 7)
10-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 452/2009
z 29. mája 2009, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú.v. EÚ L 135, 30.5.2009, p. 15)
25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007.
25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007.
25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 733/2008
z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 1 – 7)
25-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 131/2009
z 13. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom (Ú. v. EÚ L 44 z 14. 2.2009 s. 5 – 6)
25-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2009
z 20. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu so sušeným odtučneným mliekom(Ú. v. EÚ L 50 z 21. 2. 2009 s. 12 – 18)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2006
z 11. decembra 2006, ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii(Ú.v. EÚ L 380, 28.12.2006, p. 1-3)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2006
z 11. decembra 2006, ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii(Ú.v. EÚ L 380, 28.12.2006, p. 1-3)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2007
z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú.v. EÚ L 337, 21.12.2007, p. 68–69)
17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov);(platné od 1.7.2008)(Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 1)
17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1039/2007
z 10. septembra 2007 o pozastavení stálych verejných súťaží ustanovených v kapitolách II a III nariadenia (ES) č. 1898/2005(Ú.v. EÚ L 238, 11.9.2007, p. 28)
17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov);(platné od 1.7.2008)(Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 1)
17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(Ú. v. EÚ L 211, 7.5.2008, s. 1-31)
17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2008
z 25. júla 2008 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o skladovaní a pohybe produktov nakúpených platobnou agentúrou alebo intervenčnou agentúrou(Ú.v. EÚ L 198, 26.7.2008, p. 17-22)
17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1039/2007
z 10. septembra 2007 o pozastavení stálych verejných súťaží ustanovených v kapitolách II a III nariadenia (ES) č. 1898/2005(Ú.v. EÚ L 238, 11.9.2007, p. 28)
17-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2008
z 25. júla 2008 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o skladovaní a pohybe produktov nakúpených platobnou agentúrou alebo intervenčnou agentúrou(Ú.v. EÚ L 198, 26.7.2008, p. 17-22)
17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(Ú. v. EÚ L 211, 7.5.2008, s. 1-31)
26-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2008
z 8. mája 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009(Ú.v. L 125, str.17 – 21)
26-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 157/2008
z 21. februára 2008 ktorým sa stanovuje výška pomoci uvedenej v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 na súkromné skladovanie(Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 16 – 16)
27-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadeniaÚ. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadeniaÚ. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadeniaÚ. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008
z 5. februára 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslomÚ. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3 – 20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV
27-02-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008
z 5. februára 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslomÚ. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3 – 20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27-02-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008
z 5. februára 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslomÚ. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3 – 20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27-02-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 704/2007
z 21. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 161, 22.6.2007, s. 31 – 31)
01-02-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2008
z 30. januára 2008 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie)(Ú.v. EÚ L 27, 31.1.2008, s. 3-7)
16-01-2008
Nariadenie Komisie č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)
16-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006
z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa(OJ L 312, 11.11.2006, p. 6-32)
07-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2008
zo 4. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsaÚ. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s.13-23.
21-12-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1544/2007
z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách(Ú.v. L 337, 21.12.2007, s. 64-65)
15-06-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006
z 24. júla 2006,ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1-6)
19-02-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2007
z 31. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami (Ú. v. EÚ L 25, 1.2.2007, s. 6-6)
11-01-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001
z 12. januára 2001, ustanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady /ES/ č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervencie na trhu so sušeným odstredeným mliekom (Ú. v. EÚ L 37, 7.2.2001, s. 100-111) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 s. 339 - 350
11-01-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999
zo 17.mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 160, 26.6.1999, s. 48-72) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 s. 366 - 390 (platné do 30.6.2008)
11-01-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2006
z 15. decembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 42-42)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2107/2005
z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v sektore mlieka(Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20-22)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1417/2006
z 26. septembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu spoločenstva(Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 34-37)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1633/2006
z 3. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokiaľ ide o skladovanie intervenčného masla určeného na predaj(Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 3-3)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2000
z 19. mája 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre poskytovanie finančnej pomoci pre súkromné skladovanie trvanlivých syrov (Ú. v. EÚ L 119 , 20. 5. 2000 s. 11 - 13)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2006
z 26. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 9-9)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1803/2006
zo 7. decembra 2006, ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokiaľ ide o skladovanie intervenčného masla určeného na predaj(Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 63-63)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/2006
z 13. októbra 2006 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2204/90(Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 8-11)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1417/2006
z 26. septembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu spoločenstva(Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 34-37)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2006
z 1. decembra 2006 o stanovení max. výšky pomoci na koncentrované maslo pre 21. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005(Ú. v. EÚ L 336, 2.12.2006, s. 7-7)
14-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2006
z 8. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6-32)
29-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2006
z 24. februára 2006, ktorým sa určuje pomoc na súkromné skladovanie masla a smotany uvedená v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2771/1999(Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 7-8)
29-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 734/2006
zo 16. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2006/2007 (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 3-8)
29-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 735/2006
zo 16. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2659/94 o podrobných zásadách pre poskytovanie pomoci súkromného skladovania syrov Grana Padano, Parmigiano-Reggiano (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 9-9)
26-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 103/2006
z 20. januára 2006, ktorým sa prijímajú dodatočné ustanovenia na uplatňovanie stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 6-8)
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2000
zo 17.júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúceho sa intervencie na trhu s maslom a smotanou (Ú. v. EÚ L 179, 18.7.2000, s. 10-10) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 30 s. 91
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2003
z 27.februára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 17-17) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 38 s. 269
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2250/2004
z 27.12.2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 týkajúce sa lehôt na predloženie ponúk a na oznamovanie ponúk Komisii (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25-28)
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2005
z 30.júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 30-30)
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1802/2005
z 3.11.2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3-3)
02-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1009/2005
z 30.júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto SOM (sušeného odstredeného mlieka) (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 31-31)
30-01-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005
z 9. novembra 2005,ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1-63)
12-09-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 2250/2004
z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 týkajúce sa lehôt na predloženie ponúk a na oznamovanie ponúk KomisiiÚ. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25 – 28
13-05-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000 ustanovujúce predpisy týkajúce sa uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva na dodávanie mlieka a určitých mliečnych výrobkov školákom v školských zariadeniach (Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 19-29) (ES, DA, DE, EN, FR, NL) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 46 s. 79 - 86
31-01-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999
zo dňa 16.12.1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady /ES/ č. 1255/1999 ohľadne intervencie na trhu s maslom a smotanou (Ú. v. EÚ L 333, 24.12.1999, s. 11-43) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 28 s. 67 - 99
16-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2001
z 9. januára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 2799/1999Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 1 – 99 mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 3 Zväzok 31 S. 240 - 338
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000
z 11.decembra 2000 ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 311, 12.12.2000, s. 37-42) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 s. 43 - 48
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.2204/1990
z 24.7. 1990, ktorým sa stanovujú ďalšie všeobecné pravidlá o spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pokiaľ ide o syr(Ú. v. EÚ L 201, 31.7.1990, s. 7-8) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 10 s. 105 (platné do 30.6.2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1254/1999
zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. EÚ L 160, 26.6.1999, s. 21-47) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 s. 339 - 365 (platné do 30.6.2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1254/1999
zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. EÚ L 160, 26.6.1999, s. 21-47) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 s. 339 - 365
13-10-2004
Nariadenie Rady (EHS, EURATOM) č. 2759/1975
z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (Ú. v. EÚ L 282, 1.11.1975, s. 1-9) (DA, DE, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 02 s. 119 - 127 (platné do 30.6.2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (EHS) č. 2763/1975
z 29. októbra 1975, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa (Ú. v. EÚ L 282, 1.11.1975, s. 19-20) (DA, DE, EN, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 02 s. 128 (platné do 30.6.2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (EHS) č. 737/1990
z 22. marca 1990 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (Ú. v. EÚ L 82, 29.3.1990, s. 1-6) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 17 s. 78 - 83
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3444/1990
z 27. novembra 1990, ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa (Ú. v. EÚ L 333, 30.11.1990, s. 22-29) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 11 s. 28 - 36
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001
z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2001, s. 3-14) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 34 s. 344 (platné do 30.6.2008)
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2000
zo dňa 2. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre výkon Nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o podpore pre súkromný sektor v oblasti skladovania hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 105, 3.5.2000, s. 6-14) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 60 - 68

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)