PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva / Pre priame platby
02-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 370/2009
viac informácií
zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003(Ú. v. EÚ L 114, 7.5.2009, s. 3 - 9)
02-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2009
viac informácií
z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o osobitnú podporu (Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 17 – 25)
10-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 316/2009
viac informácií
zo 17. apríla 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 100, 18.4.2009, s. 3 – 5, )
03-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1123/2008
viac informácií
z 12. novembra 2008, ktorým sa stanovuje jednotné percento na schválenie súm oznámených členskými štátmi Komisii v súvislosti so žiadosťami o prémie za vyklčovanie (Ú.v. EÚ L 303, 14.11.2008, s. 5)
03-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2008
viac informácií
zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú.v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 34)
30-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 319/2008
viac informácií
zo 7. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003(Ú. v. EÚ L 95,8.4. 2008, s. 63-66)
08-07-2008
Nariadenie Komiesie (ES) č. 972/2007
viac informácií
z 20. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovÚ. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 3 – 9
08-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1522/2007
viac informácií
z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 27 – 30
26-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2008
viac informácií
z 19. februára 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovÚ. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 9 – 10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1548/2007
viac informácií
z 20. decembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 71 – 74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 2025/2006
viac informácií
z 22 decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovÚ. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 81 – 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1550/2007
viac informácií
z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovÚ. v. ES L 337, 21.12.2007, s. 79 - 84
10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 993/2007
viac informácií
z 27. augusta 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa uvedeného nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 222, 28.8.2007, s. 10 – 15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 373/2007
viac informácií
z 2. apríla 2007 , ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 13 – 15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 411/2007
viac informácií
zo 17. apríla 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárovÚ. v. EÚ L 101, 18.4.2007, s. 3 – 5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 972/2007
viac informácií
z 20. augusta 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovÚ. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 3 – 9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10-10-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1107/2007
viac informácií
z 26. septembra 2007 odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 1 – 2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 270/2007
viac informácií
z 13. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 75, 15.3.2007, s. 8 - 20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1679/2006
viac informácií
zo 14. novembra 2006 , ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 7 - 12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007
viac informácií
zo 4. apríla 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 8 - 11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2006
viac informácií
z 18. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 23 - 37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 660/2006
viac informácií
z 27. apríla 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 27 - 35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 658/2006
viac informácií
z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 14 - 19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 659/2006
viac informácií
z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení RAdy (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci SPP a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov.Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 20 - 26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30-01-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004
viac informácií
z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1 - 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 44 S. 226 - 242
30-01-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004
viac informácií
z 21.apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18 - 58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 44 S. 243 - 283
30-01-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004
viac informácií
z 29. apríla 2004 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z EAGGFÚ. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 82 (DA) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 84 (ES, DE) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 88 (EL) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 81 (EN) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 82 (FI) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 83 (FR) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 81 (IT) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 87 (NL) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 84 (PT) Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 80 (SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 46 S. 87 - 118
30-01-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004
viac informácií
z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovínÚ. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1 - 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.1085/2005
viac informácií
z 8.júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb, ustanovenej v nariadení Rady (ES) č.1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spol. poľnohosp. politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov Ú. v. EÚ L 177, 9.7.2005, s. 27 - 30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
03-05-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 583/2004
viac informácií
z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre programy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ustanovujúce určité programy podpory pre farmárov, nariadenie (ES) č.1786/2003 o spoločnej organizácii trhu v so sušenými krmivami a nariadenie (ES) č.1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z EAGGF v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru , Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii. Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1 - 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 43 S. 295

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)