PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

06-06-2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre opatrenia 2.1 a 2.2 Operačného programu Rybné hospodárstvo 2007 – 2013.
06-06-2014
Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
od 01.06.2014
06-06-2014
Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
od 01.06.2014